Uw factuur

Maandelijks ontvangt u als handelaar een factuur met alle kosten voor uw elektronisch betaalgemak. Ze bevat informatie over de maandelijkse transacties, uw abonnement, de huurkost van uw terminal(s) en de technische bijstand die u geniet. U kunt kiezen om deze factuur elektronisch (per e-mail) dan wel met de gewone post te ontvangen.