Merkkeuze

Door een aanpassing in de Europese wetgeving hebben consumenten vanaf 9 juni 2016 het recht om bij een elektronische betaling te kiezen met welk betaalmerk ze de betaling wensen uit te voeren. Deze regelgeving is enkel van toepassing bij betalingen met kaarten waarop twee betaalmerken voorkomen, zoals Bancontact en Maestro of Bancontact en V PAY.

Vaak gestelde vragen

 

Waar draait merkkeuze allemaal om?

Nieuwe Europese regelgeving (EU wetgeving 2015/751) die van kracht is sinds 9 juni 2016, geeft consumenten het recht om te betalen met het merk (of betaalschema) dat ze verkiezen. Deze keuze van merk geldt wanneer twee verschillende merken aanwezig zijn op de betaalkaart van de kaarthouder, én op de terminal van de handelaar. Handelaars kunnen een bepaald merk op de terminal pre selecteren, maar de kaarthouder moet de mogelijkheid hebben om deze keuze te herroepen en te betalen met het merk dat hun voorkeur heeft. Betaalschema's, uitgevers, acquirers, verwerkers en terminalleveranciers mogen de keuze van het merk niet opleggen.

 

Wat zijn kaarten met twee merken?

Kaarten met twee merken zijn kaarten waarbij er op één betaalkaart twee merken staan. Kaarten met twee merken die momenteel in België worden gebruikt, zijn die met de combinatie Bancontact - Maestro, en - in de nabije toekomst - Bancontact - V PAY.

 

Welke oplossingen worden voor de Belgische markt voorgesteld?

Een werkgroep werd opgericht door het kabinet van het ministerie van Economische Zaken (FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie), waarbij een groot aantal belanghebbenden, zoals het ministerie van Economische Zaken zelf, handelaarsfederaties, consumentenorganisaties, acquirers, terminalleveranciers, ... samen de beste oplossing voor de Belgische markt bepalen.
In de Belgische markt is het momenteel niet mogelijk om de merkkeuze op álle betaalterminals toe te passen, omdat dit een aanpassing van de terminalsoftware en een aanpassing van het kassasysteem vereist.
De werkgroep besloot daarom om een tijdelijke oplossing te implementeren, die de betrokken handelaars (zie detail hieronder) toelaat om, in specifieke gevallen, aan kaarthouders de merkkeuze aan te bieden.
De uitvoering van de lange termijn oplossing wordt verwacht op midden 2018.

 

Wat houdt de tijdelijke oplossing, toepasbaar tot midden 2018, in? Wat is de impact voor de betrokken handelaars?

Wanneer een betrokken handelaar (zie detail hieronder), de vraag krijgt van een kaarthouder om te betalen met een bepaald merk, moet deze handelaar in staat zijn om die mogelijkheid aan te bieden. Bijgevolg moeten de betrokken handelaars hun terminal kunnen bedienen op een manier die de merkkeuze toelaat.

 

Welke zijn de betrokken handelaars?

Voor handelaars die aan alle drie onderstaande criteria beantwoorden, geldt de tijdelijke oplossing:

 1. De handelaar heeft bemande terminals (dus geen parkeerterreinen, tankstations enz.).
  Bemande terminals zijn terminals die bediend worden door een fysiek persoon.
 2. De handelaar aanvaardt Bancontact EN Maestro en/of Bancontact EN V PAY als betaalmiddel.

  Een handelaar die ENKEL Bancontact accepteert zal niet in staat zijn om betalingen met een ander betaalmerk te bieden, en kan dus ook geen merkkeuze aanbieden aan zijn klanten.
  Handelaars die enkel Bancontact aanbieden, worden door deze nieuwe wetgeving ook niet verplicht om Maestro en/of V PAY te gaan aanbieden; dit blijft hun eigen commerciële keuze.

  Lees meer over Maestro / VPAY.

 3. De handelaar maakt geen gebruik van een geïntegreerd kassasysteem (de zogenaamde ‘alleenstaande' terminals)

  Handelaars die geen gebruik maken van een geïntegreerd kassasysteem zijn verplicht om de keuze van de kaarthouder te respecteren, wanneer deze vraagt om met het merk van haar/zijn voorkeur te betalen, én moeten hun terminal kunnen bedienen op een manier die de merkkeuze toelaat.

  Wanneer een handelaar wél gebruikt maakt van een geïntegreerd kassasysteem, én wanneer de handelaar in staat is om zijn elektronische kassa aan te passen, kan de handelaar de kaarthouders de mogelijkheid bieden om te betalen met het merk van hun keuze.

  Wanneer een handelaar gebruikt maakt van een geïntegreerd kassasysteem, maar niét in staat is om zijn elektronische kassa aan te passen (bijvoorbeeld omdat dit een extra investering vraagt), dan hoeft de handelaar de merkkeuze niet aan te bieden.

Samengevat:

 • handelaars met een bemande terminal; EN
 • zonder geïntegreerd kassasysteem; EN
 • die zowel Bancontact EN Maestro en/of Bancontact EN VPAY kunnen aanvaarden op de terminal.

Deze handelaars moeten:

 • de merkkeuze van de kaarthouder respecteren wanneer deze hierom vraagt;
 • hun terminal kunnen bedienen op een manier die de merkkeuze toelaat.

De kaarthouder, van zijn kant, moet zijn keuze duidelijk maken vóór het begin van de betaaltransactie.

 

Hoe worden handelaars geïnformeerd over merkkeuze?

Handelaars worden momenteel gecontacteerd door Worldline om hen te informeren over de Europese regelgeving, en de impact hiervan op hun zaak.

Naast Worldline zullen andere belanghebbenden uit de sector en federaties de handelaars informeren over de Europese regelgeving en haar implicaties.

 

Hoe worden kaarthouders geïnformeerd over merkkeuze?

Er zijn stickers verkrijgbaar die op goed zichtbare plaatsen kunnen worden aangebracht. Deze stickers leggen aan de kaarthouder uit dat hij / zij een merkkeuze heeft. Deze stickers zullen worden verzonden, als onderdeel van een Worldline-communicatiecampagne, aan de betrokken handelaars voor welke de tijdelijke oplossing geldt.

De stickers zijn ook gratis te bestellen op haalmeeromzet.be / vendreplus.be.

Naast Worldline zullen andere belanghebbenden uit de sector en federaties de kaarthouders informeren over de Europese regelgeving en haar implicaties.

 

Hoe weet een betrokken handelaar hoe de merkkeuze aan de kaarthouder aan te bieden?

Voor betrokken handelaars voor wie de tijdelijke oplossing geldt, bestaat er een handleiding met uitleg over hoe ze op de terminal een ander merk dan Bancontact kunnen selecteren.

De handleiding is gratis te bestellen op haalmeeromzet.be, en kan ook hier geconsulteerd worden.

 

Hoe kan een handelaar extra stickers en handleidingen verkrijgen?

Een handelaar kan gratis stickers en handleidingen bijbestellen op haalmeeromzet.be / vendreplus.be.

 

Hoe kan een handelaar meer informatie vragen aan Worldline?

Handelaars kunnen de Worldline-klantendienst bereiken op het nummer 02 727 63 59 met het Terminal ID nummer (TID) bij de hand.