• Wat is MIF en waarvoor dient de MIF-Verordening?

  MIF staat voor Multilateral Interchange Fee. Een interchange fee is een afwikkelingsvergoeding. Op 9 december 2015 werd een nieuwe Europese Verordening betreffende deze MIF van kracht. De verordening is voornamelijk bedoeld om: 

  • een plafond in te stellen voor de zogenaamde afwikkelingsvergoeding - één van de drie kostencomponenten van een transactie - die van toepassing is op betalingen door consumenten met de meest gangbare debet- en kredietkaarten;
    
  • de concurrentie te verbeteren tussen alle types van kaartbetalingen;
    
  • u als handelaar meer gedetailleerde informatie te geven over transactiekosten:  
   • vóór de transactie: door u alle informatie te geven over hoe uw tarief berekend wordt (drie kost-componenten)
   • na de transactie: door u toe te laten al de details per transactie te raadplegen. 

  een plafond in te stellen voor de zogenaamde afwikkelingsvergoeding - één van de drie kostencomponenten van een transactie - die van toepassing is op betalingen door consumenten met de meest gangbare debet- en kredietkaarten; de concurrentie te verbeteren tussen alle types van kaartbetalingen; u als handelaar meer gedetailleerde informatie te geven over transactiekosten: vóór de transactie: door u alle informatie te geven over hoe uw tarief berekend wordt (drie kost-componenten) na de transactie: door u toe te laten al de details per transactie te raadplegen.

  Hoeveel betaal ik nu precies als handelaar, op elke transactie met een betaalkaart?

  Per transactie is uw tarief een samenstelling van drie kostcomponenten:

  1. De eerste kost is de afwikkelingsvergoeding (interchange fee). Dit is de vergoeding die Worldline zelf voor elke transactie betaalt aan de uitgever van de betaalkaart (in veel gevallen een bankinstelling). De grootte van deze kost wordt bepaald door vele parameters, waaronder: het merk en type van de kaart, de beveiliging die werd toegepast, en het land waar de kaarthouder gevestigd is.
    
  2. De tweede kost is de kaartschemavergoeding (scheme fee). Ook deze vergoeding is niet voor Worldline bestemd, maar dient door Worldline te worden betaald voor de diensten die door het kaartschema worden geleverd bij de uitvoering van een transactie. Net zoals bij de afwikkelingsvergoeding, wordt de grootte van de kost bepaald door verschillende parameters.
    
  3. De derde en laatste kost is de servicevergoeding. Dit is de vergoeding die Worldline ontvangt voor de vele diensten die door haar worden geleverd in het transactieproces, zoals de beveiliging, technische bijstand, afhandeling van de betaling en rapportering.
    

  Als handelaar hebt u bij Worldline de keuze tussen:

  • tariefplannen die deze drie kosten samenvoegen en een vaste vergoeding per transactie geven (de zogenaamde Matrix-tarieven); of
    
  • een volledige transparante vergoeding voor kredietkaarten die de drie kostenelementen per transactie apart berekent (de zogenaamde Interchange ++ tarieven); of
    
  • een Worldline Pack, waarbij u een vaste vergoeding per maand betaalt, met daarin een vast aantal inbegrepen transacties. Dit tarief geeft u de grootste voorspelbaarheid van uw factuur.

  Ik lees in de pers dat de vergoeding die ik zal betalen nog maximaal 0,2% is en dus drastisch zakt. Ik merk dit echter niet op mijn factuur?

  Per transactie die u ontvangt, betaalt u een transactievergoeding. Deze bestaat uit drie delen:

  • Een deel voor de uitgever van de kaart (typisch een bank): dit is de afwikkelingsvergoeding of interchange fee - de vergoeding aan de instelling die de betaalkaart uitgegeven heeft. Deze vergoeding is afhankelijk van onder meer het type kaart en het land van uitgifte van de kaart.
    
  • Een deel voor het betaalschema: dit is de kaartschemavergoeding (scheme fee), en is de vergoeding aan de bedrijven die de verschillende betaalkaarten beheren (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, V PAY, JCB, CUP en/of Diners Club-Discover).
    
  • Een deel voor Worldline: dit is de servicevergoeding - de vergoeding die Worldline ontvangt voor de vele diensten die door haar worden geleverd in het transactieproces, zoals de beveiliging, technische bijstand, afhandeling van de betaling en rapportering.

  Het is enkel de eerste kostcomponent - dus het deel dat bestemd is voor de uitgever van de kaart (de afwikkelingsvergoeding of interchange fee) - die nu, dankzij de recente Europese verordening, maximaal 0,2% bedraagt voor Bancontact, en maximaal 0,3% bedraagt voor Europese kredietkaarten van consumenten (geldt dus niet voor bedrijfskaarten of kaarten uitgegeven buiten Europa). De andere twee kostcomponenten blijven onveranderd, wat soms in de pers onvoldoende vermeld wordt.

  Worldline heeft er voor gekozen om de effectieve kost die handelaars onder het huidige tariefplan betalen niet automatisch aan te passen naar aanleiding van de Europese verordening, omdat wij tegelijk twee nieuwe tariefplannen hebben geïntroduceerd (Interchange++ en Packs) die voor veel handelaars voordeliger zullen zijn. Aldus wensen wij handelaars er daarom zoveel mogelijk toe aan te zetten contact met ons op te nemen.

  Uw huidige tarief blijft daarom onveranderd tenzij u ons contacteert: dan bekijken we samen met u het voor u voordeligste tariefplan, aangepast aan uw specifieke situatie.

  U kunt dus wel overstappen naar de nieuwe tariefplannen van Worldline (Packs, Interchange ++), die in vele gevallen inderdaad voordeliger worden, maar echter niet altijd (wanneer u bijvoorbeeld veel buitenlandse klanten over de vloer krijgt, zou uw tarief kunnen stijgen in een volledig transparant Interchange++ tarief).  Wij passen daarom uw tariefplan niet automatisch aan, maar raden u wel aan ons te contacteren om de beste oplossing voor uw zaak te zoeken. Wij kunnen voor u een simulatie maken en u het beste tariefplan voor uw zaak aanraden wanneer u dit formulier invult. Wij bellen u dan binnen de 10 werkdagen terug. U kunt hiervoor ook uw persoonlijke accountmanager contacteren.

  Waarom wordt mijn tariefplan niet automatisch beter?

  Elke zaak is anders, waardoor het niet mogelijk is om automatisch voor iedereen het juiste tariefplan te kiezen. Of en hoeveel minder u zult betalen met bijvoorbeeld een Interchange ++ plan, verschilt van handelaar tot handelaar. Bij dit tariefplan betaalt u niet langer een samengevoegd tarief van alle kaarten en handelaarsprofielen. U betaalt uitsluitend voor uw eigen verbruik, aangepast aan uw profiel. Of u met dit tariefplan in totaal ook effectief minder betaalt, hangt daarbij af van de verhouding tussen de transacties die in aanmerking komen voor de plafonds van de verordening enerzijds, en het geheel aan betaalkaarten dat u aanvaardt anderzijds (wanneer u bijvoorbeeld veel buitenlandse klanten over de vloer krijgt, zou uw tarief kunnen stijgen in een volledig transparant Interchange++ tarief). Wij kunnen voor u een simulatie maken en u het beste tariefplan voor uw zaak aanraden wanneer u dit formulier invult. Wij bellen u dan binnen de 10 werkdagen terug. U kunt hiervoor ook uw persoonlijke accountmanager contacteren.

  Is er een link tussen de afwikkelingsvergoeding en de bijdrage die ik als handelaar betaal om kaarten te aanvaarden?

  De afwikkelingsvergoeding is slechts één van de drie kostcomponenten van de bijdrage die per transactie verrekend wordt. De afwikkelingsvergoeding is dus niet de uiteindelijke, totale commerciële bijdrage van de handelaar.

  Betaal ik door deze nieuwe verordening minder?

  Of, en hoeveel, u minder zult betalen, verschilt van handelaar tot handelaar. De hoogte van de vergoeding hangt af van de verhouding tussen de transacties die in aanmerking komen voor de verordening enerzijds, en het geheel aan betaalkaarten dat u aanvaardt anderzijds. Onze nieuwste tariefformules zijn vaak voordeliger, maar ook niet in álle gevallen. Daarom veranderen we u niet automatisch van tariefformule, maar raden we u aan om ons te contacteren via dit formulier, of via uw accountmanager.

  In de verordening is er sprake van ‘consumentenkaarten' en ‘commerciële kredietkaarten'. Waarin verschillen deze?

  Commerciële kredietkaarten zijn meestal betaalkaarten die bedrijven aan hun werknemers bezorgen om de kosten te betalen die zij maken in het kader van hun professionele activiteiten. Consumentenkaarten worden gehanteerd door particuliere kaarthouders: voor eigen, niet-professioneel gebruik. De recente verordening van de Europese Unie legt de instellingen die betaalkaarten uitgeven bovendien de verplichting op om alle nieuw uitgegeven kaarten duidelijk van een label te voorzien, zodat de handelaar de diverse types kaarten kan identificeren.

  Wat betaal ik dan uiteindelijk?

  U hebt bij Worldline de keuze tussen drie tariefplannen: 1.Eén totaalprijs per transactie Vóór de introductie van de recente verordening, werden de drie kostcomponenten van een transactie (afwikkelingsvergoeding, kaartschemavergoeding en servicevergoeding) gebundeld tot één totaalprijs per transactie. Naar aanleiding van de Europese verordening, zal Worldline u in dit tariefplan - omgedoopt tot het Matrix-tariefplan - inzage geven in elk van de drie verschillende kostcomponenten. Wat ook wijzigt, is dat de servicevergoeding (dus de kost voor de eigen dienstverlening van Worldline) daarbij berekend zal worden als het verschil tussen enerzijds de contractueel vastgelegde totaalprijs voor de transactie, en anderzijds de afwikkelingsvergoeding en kaartschemavergoeding die aan Worldline worden aangerekend. De formele berekeningswijze van dit tariefplan wordt aldus aangepast, maar de effectieve vergoeding die u betaalt onder dit tariefplan, zal gelijk blijven aan de vergoeding die u betaalde vóór de introductie van de Europese verordening. 2.VAST BEDRAG PER MAAND met onze Packs In een continue zoektocht naar vereenvoudiging en groei van uw business lanceerden wij de alles-in-één Packs. U geniet zekerheid met een vast bedrag per maand voor al uw transacties, inclusief de huur van uw terminal én talrijke unieke diensten: van gedetailleerde rapportering tot marketingtools. Hoe divers onze Packs ook zijn, één ding hebben ze gemeen: eenvoud. Eén factuur, één vast bedrag, één contact voor al uw vragen. Onze medewerkers helpen u graag bij de keuze van een Pack dat 100% past bij uw zaak en verbruik. U ontdekt de voordelen voor uw zaak hier. 3.VARIABELE VERGOEDING PER TRANSACTIE Het Interchange ++ tarief voor kredietkaarten biedt u een gedetailleerd beeld van de drie kostcomponenten in één transactievergoeding: de kost van de afwikkeling (zogenaamde interchange), de kost van het schema (Visa, MasterCard, Maestro, ...) en de kost van de service (Worldline). De transactievergoeding is hier variabel: het type kaart dat uw klant zal gebruiken (bedrijfskaart, internationaal, ...) bepaalt de kost van de transactie, en de vergoeding die u dient te betalen varieert dus van transactie tot transactie en kan vooraf niet geschat worden. Bij deze tariefoptie betaalt u dus niet langer een samengevoegd tarief van alle kaarten en handelaarsprofielen, maar betaalt u integendeel uitsluitend voor uw eigen verbruik, aangepast aan uw profiel. Daardoor vindt u dan ook meerdere afrekeningsposten op uw bestelbon.

  Hoe wordt deze transactievergoeding dan gefactureerd?

  Op het moment van de transactie wordt onmiddellijk een percentage van het transactiebedrag afgehouden. Op uw maandelijkse factuur vindt u een overzicht van de werkelijke kosten. Daarbij worden de reeds afgehouden kosten in mindering gebracht. Het teveel aan ingehouden bedragen wordt teruggestort. Hebt u alsnog een openstaand saldo, dan wordt u gevraagd om het resterende bedrag over te maken.

  Zijn dat dan alle kosten of betaal ik nog zaken?

  Op bepaalde tariefplannen (Interchange ++) bestaan er naast de hierboven vermelde kosten per transactie ook algemene kosten (bijv. kosten verbonden aan de antiwitwaswetgeving), en kosten van uitzonderlijke verwerkingen (bijv. kosten verbonden aan het valutarisico) van toepassing.

  Ik zal mij allicht vergissen, maar ik dacht dat die extra kosten (zoals PCI en anti witwas) op álle tariefplannen van toepassing zouden zijn?

  De extra kosten worden alleen aangerekend in het geval van het Interchange ++ tariefplan. Uiteraard bestaan ze ook bij de andere tariefplannen, maar daar worden ze geïntegreerd in het tarief.

  Hoe weet ik hoeveel ik exact aangerekend ben?

  Sinds enkele maanden kunt u al deze details per transactie gemakkelijk raadplegen via uw persoonlijke Worldline Extranet-account. Hebt u vandaag nog geen login voor het Worldline Extranet, laat ons dit dan weten via dit antwoordformulier.

  Waar vind ik een overzicht van de afwikkelingsvergoedingen die van toepassing zijn?

  U ontving van ons een brief met daarin een link naar een overzichtstabel met de afwikkelvergoedingen en kaartschemavergoedingen per type kaart en type transactie voor de huidige matrix prijs (één vaste vergoeding per transactie). Voor de Interchange++ tariefplannen, zijn de afwikkelingsvergoedingen verschillend voor elk van de betrokken betaalschema's. Voor de meest pertinente informatie hierover, consulteert u best de individuele websites van de schema's: Visa MasterCard

  Op mijn bestelbon van Interchange++ vind ik verschillende nieuwe kostcomponenten, welke zijn deze?

  Eénmalige activatiekost bij aansluiting (activation fee) U betaalt éénmalig 81 euro bij de activatie van één of meerdere betaalschema's. > WAT DEKT DIT? De activatie van een betaalschema op het Worldline-netwerk laat u toe om een bepaald type kaart in uw zaak te ontvangen (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, V PAY, JCB, CUP en/of Diners Club-Discover). Ook de controles die nodig zijn om mogelijke betaalrisico's te vermijden, zijn hierin begrepen. Jaarlijkse dossierbeheer- PCI-vergoeding (Account Management en Payment Cards Institute fee) Dit is een jaarlijkse vergoeding van 50 euro, die ingaat vanaf de eerste verjaardag van het contract. > WAT DEKT DIT? Uw betalingen dienen conform nationale en internationale regelgevingen te worden uitgevoerd. Deze vergoeding dekt de kosten verbonden met de anti witwas- en PCI veiligheidscontroles die op regelmatige basis worden uitgevoerd. Ook alle andere kosten om te voldoen aan nationale en internationale regelgevingen en de kosten om uw dossier te beheren worden hierdoor gedekt. Terugbetalingsvergoeding (refund) Een vergoeding van 0,80 euro per terugbetaling. > WAT DEKT DIT? Wanneer een consument een transactie herroept, ontvangt hij een terugbetaling via zijn betaalkaart. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een e-commerce klant een product terugstuurt en hiervoor een terugbetaling krijgt. De kost van deze terugbetaling wordt u aangerekend. Vergoeding per geweigerde autorisatie (declined authorization) Een vergoeding van 0,15 euro per geweigerde autorisatie > WAT DEKT DIT? Bij elke transactie wordt een verzoek tot autorisatie gestuurd naar de uitgever van de kaart (vaak de bank van de kaarthouder). Indien deze autorisatie leidt tot een geslaagde transactie, dan is deze gedekt door de transactievergoeding. Bij een geweigerde autorisatie betaalt u uiteraard geen transactievergoeding, enkel een kleine kost voor verwerking en afhandeling van de geweigerde autorisatie. Vergoeding per betwisting (chargeback) Een vergoeding van 35 euro per betwisting. > WAT DEKT DIT? Betwist de consument een aanvaarde transactie zoals weergegeven op zijn uitgavenstaat, dan zal Worldline een onderzoek uitvoeren naar de gegrondheid van deze betwisting. Hiervoor wordt een standaardkost aangerekend. Vergoeding per niet-standaard verzoek (retrieval) Een vergoeding van 12 euro per niet-standaard verzoek > WAT DEKT DIT? De administratieve diensten van Worldline helpen u bij niet-standaard verzoeken, zoals het verstrekken van een kopie van eerder verzonden facturen, transactierapporten en certificaten voor een belastingaangifte. Vergoeding per dispuutonderzoek (Dispute Administration fee) Een vergoeding van 15 euro per individueel dispuutonderzoek > WAT DEKT DIT? Dit dekt de bijkomende kost van een betwisting (chargeback) aangerekend door Mastercard aan Worldline per individueel dispuutonderzoek.